آرمانی

 

ثروت یعنی تأثیرگذاری

venture-capital

تحقق رویا های غیر ممکن 

با پیوستن به خانواده

سرمایه گذاری خطر پذیر

 

شرکت-دانش بیان

یافتن فرصت

توسعه شرکت های دانش بنیان

دستیابی به ثروت

پرتفوی

روند بررسی طرح ها

  • شناسایی فرصت
  • ارزیابی اولیه
  • فاز1 راستی آزمایی
  • تایید اولیه
  • فاز2 راستی آزمایی
  • تایید نهایی
  • قرارداد خرید
  • نهایی سازی

اعضای تیم ما

آخرین اخبار

1398/11/29

آگهی عرضه واحدهای سرمایه گذاری تعهد شده و تأدی...

netbarg vs takhfifan
1398/11/13

برگزاری نشست خبری ادغام استارت آپ های تخفیف گر...

merge chilivery& reyhon
1398/10/5

برگزاری نشست خبری ادغام استارت آپ های سفارش غذ...

FaraBourse VentureCapital