venture

همکاری موثر و سودآور در

توسعه شرکت‌های

فن‌آوری محور

venture-capital

تحقق رویا های غیر ممکن 

با پیوستن به خانواده

سرمایه گذاری خطر پذیر

 

شرکت-دانش بیان

یافتن فرصت

توسعه شرکت های دانش بنیان

دستیابی به ثروت

پرتفوی

روند بررسی طرح ها

  • شناسایی فرصت
  • ارزیابی اولیه
  • فاز1 راستی آزمایی
  • تایید اولیه
  • فاز2 راستی آزمایی
  • تایید نهایی
  • قرارداد خرید
  • نهایی سازی

اعضای تیم ما

آخرین اخبار

farakhan
1399/8/20

فراخوان تأدیه20% مبلغ اسمی واحدهای صندوق سرمای...

The third assembly
1399/6/30

سومین مجمع صندوق جسورانه توسعه فناوری آرمانی

Ad correction
1399/6/23

اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه صندوق ...

FaraBourse VentureCapital